Befaring på Lillestrøm i uke 37

Befaring på Lillestrøm i uke 37