Befaring på Nesodden i uke 37

Befaring på Nesodden i uke 37