Hvordan skal bassenget tildekkes?

Hvordan skal bassenget tildekkes?