Mange kvier seg for å gyve løs på egenhånd og vet ikke hvor man skal starte. Andre er redd for å gjøre feil eller komme skjevt ut.

– En byggesøknad kan være vanskelig å gripe an på egenhånd hvis man ikke vet hvordan det foregår. I tillegg er ikke alle reglene like fra kommune til kommune om hva som er søknadspliktig, opplyser sivilarkitekt Olav Bruun-Trulsen.

Ting tar tid

Med sin kombinerte erfaring som arkitekt og byggesaksbehandler i Larvik kommune har han en særskilt kompetanse på feltet. I samarbeid med Enwa Pahlén møter han kunder tidlig i løpet mot ferdigstilt bassengdrøm.

– Med gårds- og bruksnummer på eiendommen kan vi raskt si mer om hva som er mulig. Kommune- og reguleringsplaner setter en del av rammene, sier Bruun-Trulsen, og advarer folk som allerede står klare i badetøyet.

Er prosjektet ditt søknadspliktig, bør du smøre deg med tålmodighet før solkrem.

– Når varselet er sendt ut, har naboene 14 dager på å svare. Deretter går søknaden til kommunen, som har tre ukers behandlingstid. Det er minimum av hva man må regne med, poengterer arkitekten.

Alt må gjøres riktig

Dersom naboen legger inn protest, kan behandlingstiden øke til tre måneder.

– Da vil kommunen vurdere om det er grunnlag for naboens protest. Og en del av dette er det mulig å forutse på forhånd. Selv mindre tiltak, som i enkelte kommuner ikke er søknadspliktig, må gjøres på rett måte. Ellers risikerer du å måtte fjerne bassenget ditt igjen.

– Hvilket forarbeid bør folk gjøre før de søker råd om søknaden?

– Egentlig ingenting, sier Olav Bruun-Trulsen. – De trenger bare å ønske seg basseng og vite hvor de har tenkt seg det, så starter vi derfra.


DRØMMER DU OM BASSENG?