En bra start: Vannet du fyller i massasjebadet må være av drikkevannskvalitet. Dvs. at du skal bruke helt vanlig vann fra springen, og så må du sørge for at vannet er i balanse.

Balansert vann er kjennetegnet ved sin flotte og klare overflate og krever et minimum av vedlikehold.

Slik gjør du:

  1. Fyll massasjebadet til anbefalt vannivå (er angitt i bruksanvisningen som følger massasjebadet)
  2. Start sirkulasjonspumpen (massasjepumpen) og steng luftinnblåsingen (luftventilene på overkanten av massasjebadet).
  3. Sjokk vannet for å fjerne eventuelle legionellabakterier ved å tilsette 3 SpaCare SunWac 12-tabletter (beregnet for massasjebad med 1000-1500 l vann). Alternativt kan du også bruke SpaCare Minichlor (15ml per 1000 l vann).
  4. Tilsett 50 ml SpaCare No Scale (beregnet for massasjebad med 1000-1500 l vann).
  5. Tilsett 10 ml SpaCare Bright & Clear (beregnet for massasjebad med 1000-1500 l vann).
  6. Mål alkaniteten med teststrips eller med en digital SmartTest. Alkaniteten skal ligge mellom 80 og 120 mg/l.
  7. Det er viktig at du får justert alkaniteten riktig fra starten. Hev alkaniteten med SpaCare Alka Up hvis den er for lav, eller senk den med SpaCare Alka Down hvis den er for høy. Bruk gjerne kalkulatoren «Vannmåling av spa» på våre nettsider, slik at du vet nøyaktig hva du skal tilsette. Når du har justert alkaniteten, bør du vente 3-4 timer før du fortsetter med punkt 8. På den måten får du det beste resultatet. Skal du bruke Alka Down, er det viktig at pumpen er slått av først.
  8. Mål pH-verdien og juster denne til mellom 7,0 og 7,4. Er pH-verdien for høy, skal du tilsette SpaCare pH Down, og er pH-verdien for lav, skal du tilsette SpaCare pH Up. Bruk gjerne kalkulatoren «Vannmåling av spa» på våre nettsider, slik at du vet nøyaktig hva du skal tilsette.
  9. Vannet er nå i balanse! Nå kan du slå av pumpen og nyte synet av klart og fint vann – god fornøyelse!

Merk! For å holde vannet rent hele tiden, må du også ta stilling til hvilket desinfeksjonsmiddel du ønsker å bruke.

Husk at sirkulasjonspumpen (massasjepumpen) skal gå, mens luftinnblåsingen (luftventilene på overkanten av massasjebadet) skal være slått av, når du tilsetter pleiemidler.

Tips! Husk å vaske deg før du bruker massasjebadet – en person som har dusjet, forurenser vannet 200 ganger mindre enn en person som ikke ha vasket seg før bading.