1. Ved oppstart om våren, monteres detaljer som ble fjernet før vinteren, steng avtappingsventiler og monter eventuelle avtappingsplugger.
  2. Fyll opp svømmebassenget til vann nivået ligger i sentrum av skimmeren.
  3. Fyll vann i huset for silkurven på pumpen. OBS! Pumpen må ikke startes før den er fylt med vann, siden det kan skade akseltettingen.
  4. Åpne ventiler til sug-, retur og avløp
  5. Vri sentralventilens håndtak til BACKSPOLING. Trykk ned håndtaket så lettes vridningen
  6. Start pumpen. Når pumpen har suget ut luften av sugeledningen (etter ca 1-3 minutter) og vannet passerer se glasset på sentralventilens avløpsutak, spyles det ca 1-2 minutter eller vannet i se glasset er klart OBS! Elektriske varmere skal være avslått.
  7. Stopp pumpen
  8. Vri håndtaket til RENSPYLING, start pumpen og spyl i 15-30 sekunder. Stopp pumpen og vri håndtaket til FILTER,  fette er filterets normal stilling.
  9. Steng ventilen til avløpet og start pumpen. OBS! Steng alltid pumpen før du vrir på sentralventilen.

Test og juster pH verdien til 7,2 – 7,6  tilsett klor i skimmeren  til verdien liger på 1.

Ved gjentagende klordosering, vent 3 timer mellom hver test for at kloren skal få tid til å løse seg opp. Etter 24 timer, børst rent bassengets bunn og vegger, og støvsug bunnen.