Monaco 650 med nedsenket lammelltrekk i benk.

Monaco 650 med nedsenket lammelltrekk i benk.