Mange vil spørre seg hvorfor må man tilsette mer klor når det lukter klor av vannet? Det er kloraminer (bundet klor) – klorforbindelser- som lukter, derfor må vi sjokk-klore. Kloraminer er klor som har gjort jobben sin og kan ikke lenger rense vannet effektivt. Vi må derfor gi vannet et klorsjokk for å spalte klorforbindelsene og bryte ned biofilm slik at eventuelle bakteriekolonier og alger kan oksideres bort.

Resistente bakterier

Bakterier fester seg og vokser på de fleste overflater og skiller ut et slim for å beskytte seg mot kloroksidasjon. Derfor er ikke alltid den regelmessige bruken av klor og kjemi nok. Sjokk-klorering vil bryte ned denne beskyttelsen (biofilmen) som har blitt dannet rundt de resistente bakteriene, og deretter drepe bakteriene.

Det vil derfor være lurt å sjokk-klore basseng og massasjebad med jevne mellomrom. Hyppigheten varierer med både bruk, mengde vann og temperatur. Høyere temperatur og hyppig bruk vil kreve oftere sjokk-klorering.

Lokale forhold som badebelastning, renhold, typer av badende, kvalitet på renseanlegg og hygiene vil være bestemmende for hvor ofte du skal sjokk-klore vannet. Nytt bassengvann bør alltid sjokk-klores.

Når bør jeg sjokk-klore?

Du bør alltid sjokk-klore om du ser at det er kommet unormalt mye forurensing i vannet. Sjokk-klorering bør også gjøres regelmessig ved oppblomstring av alger og bakterier.

Man kan sjekke om bassengvannet trenger sjokk-klorering med utstyr man får kjøpt hos bassengforhandlere, men man kan ofte se på vannets klarhet og lukte på vannet for å få en indikasjon.

Hvordan går jeg frem?

Det må tilsettes såpass mye klor at det frie kloret løser opp bindingene i kloraminmolekylene. Skjokk-klorering vil si at det tilføres så store mengder klor til bassenget/massasjebadet at forholdet mellom fritt klor og forurensinger i vannet blir slik at størstedelen av alle uønskede stoffer i vannet oksideres bort i løpet av kort tid.

Det finnes flere måter å sjokk-klore bassenget på. Det beste er å bruke sjokk-klor i pulverform som kan spres rett ut på vannoverflaten. Skal du bruke klorgranulat må dette løses opp i vann før det tilsettes. For utendørs basseng bør sjokk-kloreringen skje på ettermiddag/kveld, slik at ikke solens ultrafiolette stråler bryter ned kloren for raskt. Renseanlegg må være i drift hele tiden for å få god innblanding. Sjekk alltid dosering på beholder/pakning. Det står alltid hvor mye du skal tilsette i forhold til hvor mye vann du har i bassenget eller i massasjebadet.

Vannkvalitetens fiende

Husk at alle som skal bade må dusje uten badeklær og vaske både hud og hår. Om man dropper dusjen vi man forurense 200 ganger mer. Badetøy bør også være rent for å sikre minst mulig forurensing av vannet.


VI ANBEFALER

Vi i Enwa Pahlen Svømmebasseng anbefaler HTH Shock for å sjokk-klore bassenget og SpaCare Spachock til massasjebad.

Se vår nettbutikk for å finne alt du trenger til ditt basseng eller massasjebad.