• Monaco 650 med PIT og nedsenket lamelltrekk
  • Monaco 650 med PIT og nedsenket lamelltrekk

Monaco 650 med PIT og nedsenket lamelltrekk

Glassfiberbasseng Monaco 650 med nedsenket T&A lamelltrekk som matcher bassengets farge. Komplett renseanlegg i boks for nedgraving. Bassenget varmes opp av en Pahlen Inverter varmepumpe. Bassenget lyses opp av 1 stk LED lampe. Automatisk vannpåfylling og nivåjustering sørger for at vannivået i bassenget er stabilt.


© 2022 Pahlén international as | Leirvollen 27 A, 3736 Skien | Tlf. 35 50 59 90 | pahlen@pahlen.no