Klor forbrukes i et UV-anlegg, men i og med at UV også gjør mye av «jobben» til klor blir klorforbruket ofte det samme med eller uten UV.

I private svømmebasseng kan man redusere kjemikaliebruken betydelig ved å ha et UV-anlegg i drift!

Man kan ha førsteklasses filtre i renseanlegget, som fjerner alle synlige partikler, smuss og urenheter, men bakterier og alger vil fortsatt kunne oppstå. Vi dreper gjerne bakterier og alger i bassengvann med klor. Når kloret har drept bakterier blir den brukt opp og i den kjemiske prosessen dannes det salt og klorforbindelser (bundet klor/kloraminer). Kloraminer gir den karakteristiske klorlukten. Klor som er bundet er vanskelig å fjerne fra vannet uten tilleggsrensing med UV-filter og/eller aktivt kullfilter.

Det er bundet klor (eller kloraminer) som lukter klor, svir i øynene og gir noen kløe på huden.

Ultrafiolett lys dreper bakterier

Bestråling av bassengvann med ultrafiolett lys dreper mikrober som bakterier, virus og protozoer, og har vist seg effektivt for reduksjon av bundet klor i svømmebasseng. UV-bestråling er også den desinfeksjonsmetoden som brukes ved flest norske vannverk.

Metoden er godt utprøvd og effektiv for desinfeksjon av vann, og UV-anlegg er enkle i drift.

Når du bruker UV-lys for å rense bassengvannet, kan du i mange tilfeller ha et lavere klorinnhold i vannet, og for utendørsbasseng med lav badebelastning vil man kunne ha et lavere forbruk av klor (det er vanlig i private svømmebasseng).

Vår søsterbedrift Enwa Badeanlegg har vært pionerer innen bruk av UV-bestråling til rensing av badevann, og har identifisert noen forutsetninger for å oppnå ønsket effekt.

UV-lyset må bestråle vannet med høy effekt og UV-lyset som benyttes må ha et brett lysspekter. Det er viktig med nok tid til stråling og høy nok effekt på UV-lyset. Riktig dimensjonering her vil være avgjørende for effekten på reduksjon av kloraminer.

Det er viktig at UV-anlegget plasseres etter filteret i renseanlegget slik at det ikke er for mange partikler i vannet når det passerer UV-anlegget.

Naturen viser vei

Solen avgir usynlig lys: ultrafiolett lys. Dette naturfenomenet brukes i UV-lamper.

Den optimale bølgelengden for å ødelegge mikroorganismer (virus, bakterier, alger, gjær, mugg …) er 254 nanometer. UV-C-stråler trenger inn og forstyrrer metabolismen til mikroorganismene er fullstendig ødelagt. Alle bakterier er dermed deaktivert (inkludert Legionella og Cryptosporidium) og kan ikke reprodusere.

Private basseng

For anlegg med svært lav belastning vil fortsatt lavtrykk UV-anlegg være en god sikring mot bakterier og alger, og samtidig en svært prisgunstig løsning. Dette kan være aktuelt i for eksempel private basseng hvor det er lite forurensning tilført fra badende, samtidig som klor ikke tilføres kontinuerlig og kontrollert.

Oppsummert er UV-anlegg enkle i drift, har bakteriedrepende virkning, og reduserer bundet klor til et lavt og behagelig nivå, så vi anbefaler at bassengeiere vurderer et UV-anlegg til rensesystemet av badevannet.