Uansett hvilket desinfeksjonsmiddel du bruker, skal du minst 1 gang ukentlig:

 • Vedlikholde med 25 ml SpaCare No Scale per 1000-1500 l vann
 • Måle og justere pH-verdien til 7,0-7,4
 • Teste og justere Alkaniteten (hvis pH-verdien er vanskelig å styre).
 • Vedlikeholde med 10 ml SpaCare Bright & Clear hver uke hvis vannet ikke er krystallklart
 • Tilsette SpaCare Foam Down hvis fu opplever at det dannes skum på overflaten.

Om du bruker SunWac 9 eller 12 til desinfeksjon:

 • Hvis det ikke har vært badet i løpet av de siste 3 dagene, tilsettes 3 SunWac 9 eller 12 tabletter.

Hvis du bruker OxyBox til desinfeksjon:

 • Tilsett 20 ml OxyPlus Activator per 1000 l vann.
 • For ekstra sikkerhet anbefaler vi kraftig å tilsette 3 SunWac 12 tabletter eller 15 ml SpaCare MiniChlor per 1000 l vann. Kloren er vekk igjen dagen etter, slik at du kan bade klorfritt.
 • Hvis du ikke vil bruke klor, skal du tilsette 50 ml SpaCare Active Oxygen per 1000 l vann.

Hvis du bruker SpaCare Bromin Tabs eller SpaCare Biobromide til desinfeksjon:

 • Tilsett 30 ml SpaCare SpaChock per 1000 l vann. Etterfyll tablettholder eller doseringsrør med SpaCare Bromin Tabs eller etterfyll BioBromide salt etter behov.

Uansett desinfeksjonssystem skal du hver måned:

 • Rense filterpatronen. Opplever du problemer med å holde vannet klart og fint, bør du rense patronfilter hver uke eller hver 14. dag. Ellers minst en gang per måned.

Uansett desinfeksjonssystem skal du hver 3.-4. måned:

 • Bytte vann og rense rørsystemet med SpaCare Biofilm Cleaner

Hvor ofte skal jeg bytte vann?

Er du i tvil, kan du måle TDS i vannet. TDS står for Total Dissolved Solids og er et mål for den samlede mengden av hardhetssalter og andre stoffer som finnes i vannet.

Å måle TDS-faktoren er derfor viktig når det gjelder å vurdere vannets aktuelle brukskvalitet. TDS-tallet vil øke gradvis pga. vannfordampning, konsentrasjonen av hardhetssalter, forurensing fra omgivelsene, vind og regn samt tilsetningen av pleiemidler.

Når TDS er økt med mer enn 1000 mg/l over råvannet (måles når massasjebadet fylles) eller maks 3000 mg/l, er vannet overmettet og blir matt/uklart. Når vannet når disse verdiene, MÅ vannet byttes.

Merk! Vi anbefaler at du bytter vann litt oftere, slik at du alltid har følelsen av å bade i friskt vann.

Tips! Husk å vaske deg før du bader i massasjebadet – en person som har dusjet, forurenser 200 ganger mindre enn en person som ikke har vasket seg før bading!


MER INFORMASJON