Men om du ikke er i nærheten og dette derfor ikke er mulig, bør du følge denne veiledningen:

  1. Kontroll pH og alkalitet. Mål pH-verdien med tablettester eller en digital SmartTest. Bruk bare teststrips til å måle alkalitet.
  2. Juster alkaliteten til et nivå mellom 80 og 120 mg/l og pH-verdien til et nivå mellom 7,0 og 7,4.
  3. Senk vanntemperaturen
  4. Sjokk vannet ved å tilsette tre SunWac 12 tabletter eller 15 ml MinChlor per 1000-1500 l vann.
  5. Tilsett 40 ml OxyPlus Activator Liquid for lengrevarende desinfeksjon.

Ved ankomst til massasjebadet etter 2-3 uker:

Gjennomfør prosedyre som beskrevet over. 1+ 2+ 4.

Sørg for at termolokket er tatt av, og at massasjepumpen går.

Etter 60 minutter kan du måle klornivået. Vises det slett ikke noen rød farge fra DPD1-tabletten, er klorinnholdet 0 mg/l. Gjenta punkt 4 til det kan måles klor over 1 mg/l etter 1 time.

Tips! Husk å vaske deg før du bader i massasjebadet – en person som har dusjet, forurenser 200 ganger mindre enn en person som ikke har vasket seg før bading!


MER INFORMASJON