Flislagt innendørs svømmebasseng 4×10 meter, med komplett renseanlegg i premium kvalitet fra Pahlèn. Bassenget har også AutoDos M2 autodoseringssystem for pH og klor. Bassenget varmes opp av doble Pahlèn varmevekslere. Inn og utløpsdetaljer er i rustfritt/syrefaste detaljer fra Pahlèn. Belysningen i bassenget er i LED fra Pahlèn. Bassenget har automatisk vannpåfylling for stabil vannstand og Jet-Swim fra Pahlèn. Bassenget dekkes til med toppmontert lamelltrekk fra T&A.