– Nøyaktig når du skal gjøre det, avhenger blant annet av hvor bassenget er plassert geografisk og hvilke badevaner du har, forklarer sier Knut B. Sandbakken, leder av montasje- og serviceavdelingen i Enwa Pahlén.

I denne artikkelen gir han deg konkrete råd om hvordan du skal gå fram når badesesongen er over.

– I noen tilfeller må bassenget isoleres og vannsirkulasjonen opprettholdes. Dersom du ikke ønsker å foreta vinterstengingen selv er det bare å be om tilbud på dette, poengterer Sandbakken.

1. Vinterstenging

For basseng som tåler frost:

 • Juster pH til 7,2-7,6 og slå av varmen til bassenget.
 • La sirkulasjonen fortsette og hold på redusert klorering inntil vanntemperaturen i bassenget er lavere enn sju plussgrader.

Den endelige vinterstengingen utføres som følger:

 1. Bunnsug og vask bassenget grundig.
 2. Tilbakespyl (backwash) filter grundig i 3-5 minutter. Deretter sett hendelen tilbake i posisjon «filter».
 3. Reduser vannstanden til ca. 10 cm Under innløpsdysene.
 4. Bryt strømmen i hovedsentralen.
 5. Fjern eventuelle stiger. Tørk disse og hold dem tørre.
 6. Fjern silkurven og skimmerklaffen. Deretter installeres en ekspansjonsflaske eller stykker av isopor der silkurven var (for å ta opp eventuell ekspansjon).
 7. Fjern jet-innsatsene i innløpsdysene (kulene). Er renseanlegget under vannstand, må vinterplugger installeres hvor disse var plassert.
 8. Fjern belysningsenheten og lagre den i en plastpose på bassengkanten.
 9. Filtertanken må tømmes for vann gjennom tappepluggen i bunnen av tanken.
 10. Løsne pumpelokket og fjern filterkurven. Fjern dreneringspluggene på pumpehuset og forfilterhus. Står pumpen utendørs skal den demonteres og lagres inne.
 11. Fjern trykkmåleren på filterets sentralventil.
 12. Hvis el-varmer ikke er montert et frostfritt sted, fjernes bunnpluggen. Dersom det ikke er plugg, løsne beslaget mellom filteret og varmeren slik at varmeren er tømt for vann.
 13. Om du har varmepumpe må denne tømmes for vann, hvis ikke vil varmeveksleren fryse i stykker og pumpen er ubrukelig.
 14. Tilsett algemiddel som anbefalt på emballasjen.
 15. Sjokk-klorér ved å tilsette oppløsning av klor (kalsiumhypokloritt) i bassenget.
 16. Dekk til bassenget med overbygg som tåler tunge snømengder der dette kan forekomme.

Be oss gjerne om pris på selvbærende vinterplater.

2. Bassengovertrekk

Et bassengovertrekk skal sikre deg mot ulykker og isolere bassenget mot varmetap. Visste du at med et overtrekk reduserer du fordampningen med 70%? Godt vedlikehold og riktig vinterkonservering sikrer overtrekket ditt en lang levetid.

Kontakt oss for tips om vedlikehold og pris på sjekk/overhaling.

3. Filterspyling

Når sirkulasjonen i bassenget begynner å bli dårligere, eller når trykket på manometeret øker, bør sanden i filteret rengjøres som følger:

 1. Slå av e-varmer hvis du har dette.
 2. Stopp pumpen.
 3. Åpne kranen til avløpet.
 4. Vri håndtaket oppe på filteret til «backspolning/backwash).
 5. Start pumpen. Filteret skal nå spyles i 1-2 minutter eller til vannet i siktglasset er rent.
 6. Stopp pumpen og vri håndtaket til «renspolning/rinse». Start pumpen og la den gå i 10-15 sekunder.
 7. Stopp pumpen og vri håndtaket til «filter», som er filterets normale driftsstilling. Start pumpen.
 8. Steng kranen til avløpet.

Av og til skal silkurven i pumpen tas ut og rengjøres. Steng alle kraner før lokket på pumpen skrus opp.

Nyttige tips

Filtersanden har levetid på 10-15 år. Dersom du merker at det er dårligere renseeffekt eller at du må rengjøre sanden oftere, kan det være tegn på at denne bør byttes. Be oss gjerne om pris på dette.

4. UV-anlegg

Visste du at i en UV-lampe er det bly som brenner når lampen lyser, og bly som brenner avgir UV-stråler. Etter ca. 9.000 timer er det ikke mer bly i lampen og du har i prinsippet et vanlig lysrør. Det er derfor viktig å bytte lysrøret i lampen din med jevne mellomrom.

Be oss om pris på nytt UV-rør, gjerne også om bytte om du ikke ønsker å gjøre dette selv.

5. Doseringsanlegg

Har du automatisk kjemikaliedosering/overvåkning er det viktig med service på dette.

Klorelektroden har vanligvis tre års levetid mens pH-elektroden bør byttes hvert år. Dersom du har slangepumper for kjemikaliedosering, bør belgene i disse byttes annethvert år. Selve doseringsslangene bør også byttes annethvert år, da disse opererer med kjemikalier og det kan oppstå store skader om disse sprekker.

Be oss gjerne om pris på vedlikehold av ditt kjemikalieanlegg.


Mer informasjon: