Opplever du at doseringsautomatikken din går i alarm? Det kan være mange grunner til det. Her får du de viktigste sjekkpunktene.

Innimellom vil doseringsautomatikken gå i alarm av ulike grunner. Det kan være frustrerende om man ikke vet hva man skal gjøre. Her kommer våre tips.

  1. Les av alarm-type og sjekk i manualen hva dette signaliserer. I Manualen står det ofte hvilke tiltak du kan gjøre. Alarm-typer varierer fra type dosering du har, men manualen gir deg gode innspill på hva du bør gjøre.
  2. Ta manuelle vannprøver av pH og Klor for å sjekke om alle sensorer viser riktige verdier. Ved å justere vannkvaliteten automatisk, kan du kalibrere automatikken etter dette.
  3. Sjekk at det er klor i klor-dunken og syre i pH-dunken. Om disse er tomme vil automatikken gå i alarm.
  4. Sjekke vanngjennomstrømningen i systemet. Om gjennomstrømningen er for lav kan dette gjøre at doseringen går i alarm. Løsningen er ofte å gjøre en tilbakespyling av sandfilter. Da øker gjennomstrømningen igjen.

Om ingen av disse punktene hjelper deg å løse problemet anbefaler vi deg å skru av automatikken og tilsette kjemi manuellt til en av våre servicemedarbeidere kan hjelpe deg.

Send en mail til kundeservice@enwa.com for å bestille en service. Ved å gå igjennom disse punktene, kan du også lettere gi oss en pekepinn på hva utfordringen kan være.